gebouw_panorama.png

Partners

Het Predikheren wordt een nieuwe culturele hotspot met veel functies. Naast de bibliotheek zal ook Jazzzolder er gevestigd zijn en zullen Creatief Schrijven, Vormingplus, De Nieuwe Weg, CVO Crescendo en CBE-Open school er activiteiten organiseren.

Jazz

Jazzzolder vzw wordt een vaste resident van Het Predikheren. In Zaal Mandela zal er elke tweede en vierde vrijdag van de maand een live concert plaatsvinden voor bezoekers. De jazzcollectie van de bibliotheek krijgt een prominente plek op de zolderverdieping van het gebouw en bezoekers zullen er af en toe zelf een plaatje kunnen opleggen. Het Mechels Cultuurcentrum zal vier keer per jaar Vinyl Sundays  organiseren in Het Predikheren, waarbij bekende artiesten hun favoriete platen uit de bibliotheekcollectie komen draaien.

Vormingen

Vormingplus Regio Mechelen vzw en Creatief Schrijven vzw zorgen voor vormingen, opleidingen en lezingen in Het Predikheren. Samen zullen ze ieder jaar een aanbod realiseren van 350 uur. 

Samen richten ze zich op thema’s zoals cultuur, schrijven en lezen, mediawijsheid enzovoort. Daarnaast werken ze samen projecten uit ter flankering van het Taalpunt in de bibliotheek en de toeleiding van kwetsbare groepen naar de werking.

Daarnaast werkt Creatief Schrijven een opleidingsaanbod uit van 25 uur per jaar voor Mechels schrijftalent. Op die manier wil de organisatie investeren in lokaal talent en een brug zijn tussen Mechelaars en partners in het literaire circuit.

Taalstimulering

De Nieuwe Weg vzw zal wekelijks activiteiten organiseren voor anderstaligen in Het Predikheren, zowel knutsel- of leesactiviteiten als moeder-kindmomenten. De organisatie zet in op taalstimulering in diverse vormen en zoomt specifiek in op opvoedingsondersteuning en het aansluiting vinden van kwetsbare gezinnen bij maatschappelijke instellingen. Ook digitale geletterdheid komt uitgebreid aan bod. Bij de Nieuwe Weg leren anderstaligen de bibliotheekwerking kennen en gebruik te maken van materialen uit het Taalpunt.

Voor de anderstalige cursisten uit de opleiding Nederlands als Tweede Taal zoekt het CVO Crescendo naar taalrijke en krachtige leeromgevingen buiten de school. De bibliotheek is hierin al vele jaren een belangrijke plaats, waar cursisten zich veilig en gestimuleerd voelen. Samen met de bibliotheek ontwikkelde het Centrum Voor Volwassenonderwijs al verschillende initiatieven die inzetten op taal via een creatieve invalshoek, zoals het meertalig voorlezen voor kinderen. In september starten ze in Het Predikheren met een leesclub voor anderstaligen.

Het Centrum voor Basiseducatie CBE-Open School is een expert in geletterdheid en werkt onder meer samen met de bibliotheek om laaggeletterden te helpen in hun zoektocht in deze samenleving. Samen zoeken ze naar laagdrempelige initiatieven zodat deelnemers groeikansen krijgen in de samenleving. Een rondleiding in de bibliotheek is meestal de eerste stap, dat vaak uitmondt in activiteiten waarin de boekencollectie en de plaats centraal staan. Zo kunnen de deelnemers zelf ontdekken wat de bibliotheek voor hen kan betekenen.