predikheren-3-.jpg

Klasbezoek aanvragen (14+)

Contactgegevens

Bezoekgegevens

Bestaat je klasgroep voornamelijk uit anderstalige nieuwkomers? *
Welk soort bezoek? (meerdere antwoorden mogelijk) *

Wanneer ?

Voorkeur starttijdstip *
Voorkeur eindtijdstip *