predikheren-3-.jpg

Boek toont transformatie van Het Predikheren

Vanaf vandaag ligt Het Predikheren-boek in de Mechelse boekhandels en aan de balie van Het Predikheren.

Het boek brengt een fotografische ode aan het voormalig predikherenklooster en haar transformatie tot stadsbibliotheek van Mechelen. 

Verschillende stemmen nemen het woord: ontwerpers, archeologen, historici, kunstenaars en gebruikers. Ze schrijven en reflecteren over de omgang met een ruïne, over de leesbaarheid van de geschiedenis en over restauratie als eigentijdse ontwerpopgave.


Het boek telt 300 pagina’s waarvan de helft bestaat uit foto’s. De vijf fotoreeksen tonen de evolutie van Het Predikheren in Mechelen, van voor de restauratie tot de parel die het vandaag is. De stad hoopt dat het boek over Het Predikheren een zo breed mogelijk publiek bereikt en moedigt iedereen aan om de volledige transformatie eerst aan de hand van het boek te beleven en nadien de veelzijdigheid van het gebouw in het echt te gaan ontdekken. Elke wand, elke muur en elke verdieping heeft zijn verhaal.

Grafstenen
Behalve de fotoreeksen zijn er ook elf tekstuele bijdrages opgenomen in het boek. Stadsarcheoloog Bart Robberechts deed een bijdrage over de bewogen geschiedenis van het klooster. Hij baseerde zich daarvoor op de grafstenen die in de winter van 2015-2016 in het klooster gevonden werden en nadien in een van de pandgangen van Het Predikheren geïntegreerd werden in de vloer.

Mechels stadsartiest Stef Lernous liep de voorbije zomer rond in het gebouw en zag hoe de sporen van het verleden niet alleen bewaard waren (de kleuren op de muur, de grafzerken, ‘Verboden te roken’ op zolder, ruwe stenen…), maar ook werden gebruikt als inhoudelijk verhaal. Hij schreef daarover een bijdrage in Het Predikheren-boek en hij deelt ook zijn ervaringen over en de waarde van het tastbare boek: de geschiedenis van de lezers, het ruiken van de bladzijden, het kraken van de kaft, de ezelsoren en vlekken…

Het boek bevat ook ideeën en concepten uit de initiële projectdefinitie. De lezer komt te weten hoe de ontwerpers met deze eisen aan de slag gingen en in die zin de noden van de bibliotheek vertaalden naar een concreet ontwerp. De teksten van architectuurhistorici, critici en architecten plaatsen Het Predikheren in een bredere culturele context en duiden de gekozen aanpak van de restauratie en herbestemming.

Toeristische trekpleister
Alle teksten in het boek werden ook naar het Engels vertaald, want als Flanders Heritage Venue en toeristische trekpleister in Mechelen willen we uiteraard ook buitenlandse geïnteresseerden bereiken. Het boek is vanaf vandaag, woensdag 11 december, te koop voor 29 euro in Het Predikheren en in de boekhandels. Een deel van de eerste foto’s van de ruïne wordt op groot formaat afgedrukt en binnenkort in Het Predikheren tentoongesteld.